Icono a medida galleta 1 tinta

Icono a medida galleta 1 tinta